ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

12/26/11

Iron Cross ၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

သူမ်ားေတြ စုေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အုိင္စီေပ်ာက္ေနေတာ့ စိတ္ခုမိခဲ့တယ္။ အခုလုိမ်ဴိးေတြ ့ေတာ့လည္း အေတာ္ရင္ခုန္မိပါတယ္ဗ်ာ။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြပဲ...အတူတူ ေအာ္ၾကတာေပါ့...ကိုႀကီးေလးျဖဴေရ...။

No comments:


View My Stats