ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

4/6/12

ABSDF အတြက္ ရင္ခုန္သံ

ABSDF ကုိေဆြးေႏြးရင္ သူမ်ားေတြလုိ တန္းတူေဆြးေႏြးဖုိ ့လုိပါတယ္။ မႏွိမ္ဖို ့အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတုိ ့အင္အားကုိ ၾကည့္ရင္ နယ္စပ္ကအင္အားနဲ ့တင္မလုံေလာက္ပါဘူး။ အနယ္အနယ္အရပ္အရပ္မွာေရာက္ေနတဲ့ လူေတြကုိလည္း ထည့္တြက္ဖုိ ့လုိပါတယ္။ Big Picture ကုိၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

No comments:


View My Stats