ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/12/12

သုံးလကုိ ေရႊေအာင္စ ငါးေသာင္းထုတ္ရမယ္။

သုံးလကုိ ေရႊေအာင္စ ငါးေသာင္းထုတ္ရမယ္။
တစ္ေအာင္စေပါက္ေစ်းက ေဒၚလာ ၁၆ဝဝ နီးပါးရွိတယ္။ကုန္က်စရိတ္က တစ္ေအာင္စကုိ ရွစ္ရာေလာက္က်တယ္။ ဆုိေတာ့ အျမတ္က ရွစ္ရာရတယ္။ ေရႊေအာင္စ ငါးေသာင္းကို ရွစ္ရာနဲ ့ေမွ်ာက္ၾကည့္ပါ။ငါးေသာင္းထက္ေက်ာ္ရင္ ဘုိးနပ္စ္ရမယ္။ နည္းရင္ မရဘူး။ အရင္သုံးလကလည္း မရဘူး။ ဒီလလည္း မရဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ငါးေသာင္းထက္ ပိုနည္းလုိ ့ပါ။ ေျမေအာက္မွာ လူသုံးေယာက္ဒါဏ္ရာရတယ္။ ေရႊက်ဴိတဲ့ ဌာနက လူတစ္ေယာက္ ဘီဒုိပိတာ ေျခေထာက္က်ဴိးတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခိုက္မႈေတာ့ ဒီသုံးလအတြင္းမရွိဘူး။အေျပာင္းအလဲလုပ္စရာရွိတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြထြက္တာမ်ားတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္ၿပီစီမံခန္ ့ခြဲရမယ္။ဒီသုံးလအတြင္းမွာ ေရႊထြက္နည္းလုိ ့ေတာင္အာဖရိကမွာေနတဲ့စီအီးအုိက ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိၿပီးေမးတယ္။ ေရႊထြက္နည္းတာ ေျခာက္လေတာင္ရွိၿပီ။ ကုန္ေစ်းနည္းနဲ ့ေရႊပါဝင္ႏႈံးေၾကာင့္ နည္းနည္းေတာ္ေသးတယ္။ ေနာက္သုံးလအတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ဒါကေတာ့ ယေန ့အစည္းအေဝးမွာ မုိင္းမန္ေနဂ်ာေျပာတဲ့ စကားပါ။စကားမစပ္.....ျမန္မာအစုိးရက လိမ္လည္စားတဲ့လူေတြၾကေတာ့ ဗီဇာေပးတယ္။ က်ေနာ့္လုိ ကုိယ့္ထမင္းကိုယ္ရွာစားတဲ့လူေတြက်ေတာ့ တြန္ ့တုိေနတယ္။ ငါ-ုိးမသားအစုိးရ။

No comments:


View My Stats