ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

7/11/12

လဲဗီး


ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားေတြ ျပည္ပကေန ျပန္လာဖုိ ့အတြက္ ဗီဇာေပးတာေတာင္ တြန္ ့တုိေနတယ္။ ငါလုိးမသား အစုိးရ။ လီးပဲ။

No comments:


View My Stats