ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/2/09

ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္

ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ အေၾကာင္းသိခ်င္ရင္ ႏုိ႔ဘုိးမွာ သူ႔ရြာကလူရွိတယ္။ က်ေနာ့္အဖြားနဲ႔ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္နဲ႔ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ေတြပဲ။ သထုံက၊ က်ဳိက္ေကာ္ရြာမွာ သူ႔အိမ္ရွိတယ္။ သူ႔အမ်ဳိးေတြရွိတယ္။ အခု...အားလုံးခ်မ္းသာေနၿပီ။ အရင္တုန္း က ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲတယ္။ ပအုိ၀့္ ျဖစ္ၿပီး ရုိးသားတဲ့လူထဲမပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔မွာ... ယူဂ်ီအပ်ံစား ရွိရင္ အဲဒိကုိသြားခုိင္းၿပီးသတင္းယူ။

No comments:


View My Stats