ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/2/09

တရား၀င္ႏွင့္တရားမ၀င္ဗဟုိေကာ္မတီ

ပါတီအားေအာက္ပါ ဗဟုိေကာ္မတီမွဦးေဆာင္သည္ဟု ပါတီ အဂၤလိပ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပသည္။

Party Leadership ...
The Party's the Central Executive Committee (CEC) and Central Committee (CC) members are as follow:
• U Aung Moe Zaw, Chairman
• U Yin Htwe, Vice Chairman
• U Khin Maung Tint, General Secretary
• U Ngwe Lin, Joint General Secretary
• U Min Lwin, CEC
• U Htut Oo Hlaing, CEC
• U Zaw Min, CEC
• U Zaw Zaw Htun, CEC
• U Toe Toe Htun, CEC
• U Aung Ko, CEC
• U Win Myint Naing, CEC
• Daw Yee Yee Htun, CEC
• U Moe Thee Zun, CC
• U Min Min Oo, CC
• U Aung Moe, CC
• U Soe Moe (Tun Tun Than), CC
• U Aung Kyaw Soe, CC
• Daw Aye Aye Thin, CC
• U Aunt Zaw, CC
• U Tun Tun Kyaw (Reserved CC)
• Daw Khin Phyu Htway (Reserved CC)


သူတုိအမ်ားစုသည္ အေမရိကန္၊ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ၇၅% ခန္႔သည္ ထုိင္းနယ္စပ္ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ မရွိပါ။ သူတုိ႔အထဲမွ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္တဦးျဖစ္သည့္ ကုိမုိးသီးဇြန္သည္ ယခုလက္ရွိ FBF အဖြဲ႔ ဥကၠဌ အျဖစ္ဆက္လက္တာ၀န္ယူေနဆဲျဖစ္သည္။ ပါတီ၀င္အမ်ားစုမွာလည္း ျပည္ပတြင္ေနထုိင္ၾကသည္။

ပါတီညီလာခံအား ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ျပဌားန္သည္။ အခန္း (၆) ပုဒ္မွ (၂၃) တြင္ (ခ) တြင္ ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာပါတီညီလာခံအား သုံးႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ေခၚယူ က်င္းပသြားရမည္။ ယင္းညီလာခံမွ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အားေရြးေကာက္သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ ညီလာခံသက္တမ္းအတုိင္းျဖစ္သည္။ ယခုဖြဲ႔စည္းပုံ အရဆုိရင္ ညီလာခံအား ၂၀၀၂-ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ၇-ႏွစ္တာကာလသုိ႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီသည္ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းအရ ဗဟုိေကာ္မတီအာဏာ ရွိသည္၊မရွိသည္ကုိ ေမးရန္သာရွိပါေတာ့သည္။ အကယ္၍မရွိပါက ပါတီအားလူတစုမွအာဏာသိမ္းထားသည္ႏွင့္တူေပေတာ့သည္။

အထက္ပါ အျခအေနမွာ စည္းကမ္းအရ ေျပာျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ညီလာခံအား မက်င္းပႏုိင္ တာလဲဆုိတာကုိ ပါတီ၀င္အားလုံးကုိ အေၾကာင္းၾကားသင့္၊ တုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ကုိေအာင္သူၿငိမ္း၊ ကုိ၀င္းႏုိင္ဦးတုိ႔သည္ ပါတီမွအထက္ပုိင္းတာ၀န္မ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္သူတုိ႔သာ။

က်န္ရွိ ပါတီတြင္ မလုပ္ႏုိင္သည့္၊ တတိယႏုိင္ငံတြင္ ေနသည့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္သည္ကုိသိလွ်င္ ထုိသူတုိကဲ့သုိ တရား၀င္ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ေအးေအးေဆးေဆးေနသင့္သည္။ ကာယကံရွင္မွ ႏုတ္ထြက္မႈမရွိေသာ္ ထုတ္ပစ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္..ဒီလုိမဟုတ္။ မရႈပ္မလုပ္မျပဳတ္ဆုိသည့္ စကားႏွင့္ညီေနသည္။ လုပ္မည္ဆုိလွ်င္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေက်ာခ်င္းကပ္၍ ပါတီကုိစနစ္တက် ဦးေဆာင္သင့္ သည္။ အခုေတာ့ဒီလုိမဟုတ္ ပါတီေပၚလစီကုိသာတင္ေသာ ပါတီ၏ Website တြင္ မိမိနာမည္ ရွိသည္ကုိ ေက်နပ္ေနသည္ႏွင့္တူသည္။

ေနာက္ဆုံးအႀကံျပဳခ်င္သည္မွာ မလုပ္ႏုိင္သည့္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီမ်ားပါတီဗဟုိေကာ္မတီအျဖစ္မွႏုတ္ထြက္ပါ။ လုပ္မည္ဆုိလွ်င္နယ္စပ္ျပန္ပါ။ ပါတီညီလာခံအားရွိတဲ့သူႏွင့္လုပ္ပါ။

အေျခအေနအရ လုပ္ရတာပါလုိ႔ေျပာမည္ဆုိလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ၇-ႏွစ္ၾကာသည္အထိ ပါတီ၀င္မ်ား အေျခအေနအရ ထပ္ေစာင့္ရအုံးမည္လား။ ABSDF ၊ ႏွင့္အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ညီလာခံအား ရွိတဲ့သူႏွင့္လုပ္ၿပီး သူတုိ႔ကုိဦးေဆာင္မည္ ဗဟုိေကာ္မတီအား ပုံမွန္ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးသည္။ လူ႔ေဘာင္သစ္ သည္ ဒီလုိမဟုတ္။ ေတြးလွ်င္ရွက္စရာေကာင္းသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစကာမႈ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံအသစ္အား လက္နက္ ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမတြင္ ျပန္လည္ေရးရန္မွအပ မရွိေၾကာင္းပါ။

မိမိသည္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ပါတီအားအျပင္မွ ေ၀ဖန္ႏုိင္သည္။ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္မႈမရွိလွ်င္ ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုေျပာအုံးမည္။
No comments:


View My Stats