ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

6/10/10

ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔...

လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ (မဲ့ေဆာက္) သည္ ကုိယ္သာလွ်င္ လူ ျဖစ္သည္..ဆုိသည့္အေပါက္မ်ဳိးခ်ဳိးေနသည္္။ သူတုိ႔ကုိ NED သာ ေငြမေပးလွ်င္ ထမင္းငတ္မည့္ လူတန္းစားျဖစ္မည္ေၾကာင္း...။

No comments:


View My Stats