ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/8/10

အျခားအဖြဲ႔ေတြ ဘာလုပ္ေနၾကလဲ..

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ABSDF၊ UWSA၊ KIA တပ္ေတြ ဘာလုပ္ေနလဲ...။ မဟာမိတ္ေတြလုိ႔ေျပာၿပီး ဒီလုိပဲၿငိမ္ေနမွာလား။ NCUB MPU DAB FDB NCGUB SYCB စတဲ့ တပ္ေပါင္းစုေတြ ဘာလုပ္ေနလဲ
...။ ထုိင္ၿပီး သင္တင္းနားေထာင္ေနတာလား...။

No comments:


View My Stats