ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/8/10

ကုိမုိးသီးက.... ဒုိ႔ရဲ ့ေခါင္းေဆာင္

ကုိမုိးသီးမွ ခေလးငယ္တစ္ဦးအား ကယ္ထုတ္စဥ္

ဒါမွ ငါ့ရဲ ့ေခါင္းေဆာင္ကြ...။ ဒါမ်ဳိးကို ဘယ္သူလုပ္ရလဲ...ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ...ဘယ္မွာလဲ က်န္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ...သူ႔လိုဘယ္သူလုပ္ရဲလဲ...။ ေလးစားပါတယ္...ကုိမုိးသီးဇြန္...။ သတိလည္းထားပါအုံး...ေတာ္ၾကာေနအသက္ထြက္ေနအုံးမယ္...။

No comments:


View My Stats