ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/31/12

မုိင္းနားက ဆိတ္ တစ္အုပ္။

မုိင္းနားက ဆိတ္ တစ္အုပ္။ Kangaroo၊ ဖြတ္ ၊ သစ္ကုလားအုပ္၊ ငွက္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ႏြားေတြလည္း ရွိတယ္။ ဘယ္သူမွ ပစ္ၿပီးမစားၾကပါဘူး။ အလွၾကည့္တာပါ။ စားခ်င္ရင္ အခ်ိန္မေရြးပစ္စားလုိ ့ရပါတယ္။ ပုံပါဆိတ္သားေတြက စားလုိ ့မေကာင္းပါ။Type your summary here. Type the rest of your post here.

No comments:


View My Stats