ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

3/31/12

My minister, Myint Hlaing


U Myint Hlaing in 2007 (အဝိုင္းျပထားတဲ့လူမဟုတ္ပါ)
 “လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုၿပီး ၁၀ တန္း မေအာင္ဘဲ လာထိုင္ေနတယ္၊ သူမ်ားက ထိုင္ဆိုထိုင္၊ ထဆိုထ၊ ခလုတ္ႏွိပ္ဆို ႏွိပ္၊ ဘာမွ မသိ၊ ဘာမွ နားမလည္၊ ရမ္းၿပီးလုပ္တာ”
“ဘ႑ာေငြ မရွိရင္ က်ေနာ္လည္း အလုပ္သက္တာတယ္၊ ၀န္ထမ္းေတြလည္းပဲ အလုပ္သက္သာတယ္။ ေနရာတကာမွာ နဂၢတစ္ ဆိုက္က လုပ္ေနလို႔မရဘူး”"ျဖတ္သင့္လို႔ ျဖတ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ နာခံပါ့မယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးေတြကိုလည္း ေလးစားပါတယ္။ က်ေနာ္ လခလည္း မယူပါဘူး၊ လယ္ထဲ ထည့္သုံးမွာပါ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ လစာေတြလည္းပဲ လယ္ယာေျမထဲပဲ အသုံးျပဳမွာပါ”“ ေရွးေခတ္က ဘုရားကြ်န္အျဖစ္ ခံယူခဲ့တဲ့သူ ရွိသလိုပါပဲ။ က်ေနာ့္ကိုယ္ က်ေနာ္လည္း လယ္ကြ်န္အျဖစ္ ခံယူပါ့မယ္”"လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္တခုလုံးကိုလည္းပဲ ဘုန္းႀကီး႐ူးနဲ႔ ေလွလူးလို႔ ေျပာဆိုေသးတယ္”ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္ရဲ ့ေတာ္ကီေတြကုိ သေဘာၾကတယ္။ ဝန္ႀကီးဆုိတာ ဒါမ်ဴိးေျပာရဲဆုိရဲ ျဖစ္ရမယ္။

No comments:


View My Stats