ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

2/7/10

ထြက္တာနဲ႔ထုတ္တာ

ဒီစကားလုံးႏွစ္ခုကို ရွင္းမွျဖစ္မယ္ဆုိပီး ဒီလုိေရးတယ္။

ပါတီက ထြက္တယ္။
ပါတီက ထုတ္တယ္။

အဓိပၸါယ္က တူ သလုိပဲ။ ဘုန္းေက်ာ္ကုိ မႀကိဳက္တဲ့လူတစ္စုက ပါတီက ထုတ္ထားတဲ့ေကာင္ လုိ႔ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ကပဲ ေစာက္သုံးမက်သလုိမ်ဳိး။

က်ေနာ္က ပါတီထြက္ထားတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။

သေဘာက်တဲ့အခါ၊ ခုိင္းေကာင္းတဲ့အခါမွာဆုိရင္ ပါတီကုိသစၥာရွိတယ္။ ဒီေကာင္အရမ္းေကာင္းတယ္။ ဒီေကာင္ေတာ္တယ္။

နည္းနည္းေလးေ၀ဖန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီေကာင္ ေစာ္ကားတယ္။ အလကားေကာင္။

က်ေနာ္ပါတီက ေစာက္ျမင္ကတ္တဲ့လူတစ္ခ်ဳိ ႔ေၾကာင့္ေပၚတင္ထြက္တာေ..။ စကားလုံးက ထြက္တာ။ ပါတီက အထုတ္ခံရတာမဟုတ္ဘူး။ သတိထားၿပီေျပာပါ။

ေစာက္ျမင္ကတ္တဲ့လူတစ္ခ်ဳိ ႔ကုိေပၚတင္စိန္ေခၚမယ္။ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ေတာ့မလုပ္နဲ႔။

No comments:


View My Stats