ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

1/14/12

ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ့ျပန္ၿပီ
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစု၏ အေထြအေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာႏုိင္ေအာင္သည္ ယေန ့နံနက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာျပည္သုိ ့ျပန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:


View My Stats