ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/6/10

လက္နက္ကုိင္အင္အားစုသို႔

အပစ္ရပ္စဲေရး ၁၆-ႏွစ္တာကာလ မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြရဲ ့ဆုံးရႈံးမႈ နဲ႔ အက်ဳိးအျမတ္ကဘာလဲ။ သူတုိ႔လုိခ်င္ေတာင္းဆုိတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြျဖစ္ခဲ့လား။ ကိုယ္လုိခ်င္တာမရတဲ့အျပင္ ကုိယ့္ရဲ ့အင္အားနဲ႔ ညီညြတ္ေရးပဲ ၿပိဳကြဲခဲ့ၿပီ။ စိတ္ဓာတ္ေတြပ်က္စီးခဲ့ၿပီ။ ခ်မ္းသာတဲ့လူက ခ်မ္းသာ...ဆင္းရဲၿပီး ေကာင္းေကာက္စရာမရွိတဲ့လူနဲ႔..။ ဆုိေတာ့ ေနာက္ဆုံးနိဂုံးကေတာ့ ၁၆-ႏွစ္တာကာလမွ နအဖပဲအျမတ္ရခဲ့တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၆-ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အပစ္မရပ္ပဲ ဆက္တုိက္ၾကည့္ပါလား။ အနည္းဆုံးေတာ့ အေျဖတခုေတာ့ ရႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့လက္ရွိေတြ႔ေနရတဲ့ အေျခအေနအရဆုိရင္ နအဖက တပန္းသာေနတယ္။

အခု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြ ဖက္ဒရယ္ေကာ္မတီလုိမ်ဳိး လုပ္တယ္။ ပူးတြဲစစ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ တစ္ဦးကိုတုိက္ရင္ တစ္ဦးကကူေရးပဲ။ ဒီလုိအေျခအေနျဖစ္လာတာက ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္ အပစ္ရပ္ေတြကုိ ျပန္တုိက္မယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနကို ေၾကာက္လုိ႔ က်ားကန္တဲ့ တုန္႔ျပန္မႈတခုပါ။ ဒီအဖြဲ႔ေတြမွာ ပါတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြက အရင္တုန္းကတည္း DAB မွာ ပါ၀င္ပူးတြဲလုပ္ခဲ့ၿပီးသားေတြျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ႏုိင္ရင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ေပါင္းစုျဖစ္တဲ့ DAB က ဟိုးအရင္ကတည္းက ရွိတယ္။ အပစ္ရပ္ေတာ့ DAB ေမ့သြားၾကတယ္။ တကယ္တန္းေတာ့ အဲလုိမျဖစ္သင့္ဘူး။ DAB ဆုိတာ တပ္ေပါင္းစုပဲ။ ဒီေအဘီဗဟုိရဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာၿပီး အပစ္ရပ္ရင္လည္း အတူရပ္၊ ခ်ရင္လည္း အတူတူခ်သင့္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ မြန္ကတမ်ဳိး၊ ၀ကတဖုံ၊ ကခ်င္က ဒီလုိနဲ႔ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ ဒီေအဘီရဲ ႔အင္အားနည္းခဲ့တယ္။

ဒီေအဘီဆုိတာ လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြရဲ ႔တပ္ေပါင္းစုပဲ။ ဒီတပ္ေပါင္းစုမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြအားလုံးပါ၀င္သင့္တယ္။ အထူးသျဖင့္ သူပုန္အဖြဲ႔ေတြအားလုံးပါ၀င္သင့္တယ္။ အားလုံးက တစ္သံတည္း အပစ္ရပ္မယ္ဆုိလည္း အားလုံးလုပ္၊ မလုပ္ဘူးဆုိလည္းအားလုံးတုိက္ဆုိတဲ့ သေဘာထားေတာ့ရွိရမယ္။ အခုေတာ့ အဲလုိမရွိခဲ့လို႔ ကိုယ့္အင္အားေတြၿပိဳခဲ့ရတယ္။ ရန္သူပဲ ႏုိင္ခဲ့တယ္။

ဒီတစ္ခါေတာ့ ေရွးက သင္ခန္းစာကုိယူၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္သင့္ၿပီ။ ဒါေတာ့ အထက္ကေျပာသလုိ အားလုံးပါ၀င္၊ အားလုံးသေဘာတူ၊ အတူတူလုပ္၊ အတူတူအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိေရးပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔လုိခ်င္တာက ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပဲ။ ဟုိတစ္ဖြဲ႔ကအပစ္ရပ္၊ ဒီအဖြဲ႔ကတုိက္လုပ္ေနတဲ့ေခတ္က ကုန္ၿပီ။ တုိက္ရင္အတူတူတုိက္၊ ေသလည္းအတူတူေသတာအေကာင္းဆုံးပဲ။

ကေန႔မွာ အကယ္လုိ႔စစ္အစုိးရက တုိက္မယ္ဆုိတဲ့ သံသယနဲ႔မေစာင့္ေနနဲ ့ေတာ့။ စစ္အစုိးရက တိုက္တုိက္မတုိက္တုိက္ ျပန္ခ်ရမဲ့အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ။

ေနာင္တခ်ိန္မွာ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္တဲ့တပ္ေပါင္းစုကေန အသံတစ္သံတည္းနဲ႔အတူတူလက္တြဲၿပီး ကိုယ္လုိခ်င္တဲ့ပန္းတုိင္ကုိ ခ်ီတက္ရေတာ့မယ္။ ဒါကေတာ့ တုိင္းရင္းသာလက္နက္ကုိင္တပ္ေတြ သူတစ္လူငါတစ္မင္း မလုပ္ဖို႔ပဲ။

No comments:


View My Stats