ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/6/10

ေၾကးမုံ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတုိက္ခုိက္ခံရ

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ျဖစ္တဲ့ ေၾကးမုံး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာကို De-facing လုပ္ခံရပါတယ္။ လုပ္တဲ့သူ ဘယ္သူေတြလဲေတာ့ အတိအက်မသိေသးပါဘူး။ ေနာက္ေန႔ေတြမွာလည္း က်န္တဲ့စာမ်က္ႏွာေတြကုိ De-facing ဆက္လုပ္မယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ယင္းစာမ်က္ႏွာမွာ ခြပ္ေဒါင္းအလံ ေရာက္ေနပါတယ္။ ေၾကးမုံက အယ္ဒီတာ တင္တာေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အယ္ဒီတာႀကီး ဗုိလ္ႀကီးေဇာ္ေဇာ္ဗုိလ္ေတာ့ ဒုကၡပဲ။ အလုပ္ျပဳတ္အုံးမယ္။


No comments:


View My Stats