ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/6/10

က်ေနာ့္သေဘာထား

ယခုဖြဲ႔စည္းတဲ့ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ က်ေနာ္တုိ႔ျပည္ပက ျမန္မာေတြကုိ ကုိယ္စားမျပဳဘူးလုိ႔ယုံၾကည္တယ္။ အားေပးေထာက္ခံမႈနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ က်ေနာ္မလုပ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔လုိခ်င္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆုိတာက ဒီလုိမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ျပည္တြင္းကလူေတြဖြဲ႔မဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပဲျဖစ္တယ္။ နအဖ ဖြဲ႔တဲ့ျပည္သူလႊတ္ေတာ္လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ကထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ကုိ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံတယ္။ သူတို႔နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ က်ေနာ္လုပ္ေပးမယ္။

No comments:


View My Stats