ဘုန္းေက်ာ္ Group ဖြင့္ၿပီ...

Google Groups
Subscribe to phone_kyaw
Email:
Visit this group

11/6/10

ေတာ္လွန္ေရးပါလီမန္ဖြဲ႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ျငာခ်က္

ဥကၠဌ ဦးေရမြန္ထူး
ဒုဥကၠဌ ဦးသိန္းဦး
Standing Committee (3) ဦး
ႏုိင္သံသာ
ပီတာလင္းပင္
ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္
ပါလီမန္အတြင္း၀င္ - ဦးေမာင္ေမာင္
ဦးျမင့္သိန္း
ဦးမ်ဳိး၀င္း
ကိုမ်ဳိးခ်မ္း

ရည္ရြယ္ခ်က္ - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံမေထာက္ခံ
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမေထာက္ခံ

NCGUB အလုပ္သမား၀န္ႀကီးတာ၀န္ယူထားလို
့ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ၀င္တုိင္းရင္းသားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကိုဦးတည္သည့္အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊
ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ထြန္းကားတုိး တက္ေရးကိုရည္ရြယ္လ်က္
၁၉၉၀ ျပည္ႏွစ့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
သမုိင္းအစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ တုိင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အရုံး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔မွ
အဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ တုိင္းရင္းသားကိုယ္
စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ (၂) ရက္ေန႔မွ (၅) ရက္ေန႔အထိ
ကရင္နီျပည္ ေဂ့ဖုိးဒူးခမ္းမတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေဖၚထုတ္ေရး
ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

၂။ ယေန႔ကာလတြင္ နအဖစစ္အုပ္စုသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊
ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္၊
အႏုိင္ရႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ တရား၀င္မႈကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊
တုိင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံး၏ ဒီမုိကေရစိေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးတုိ႔ကိုလည္းေကာင္း လုံး၀လ်စ္လ်ဴရႈကာ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တရား၀င္သက္ဆိုးရွည္ေစမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္း
ပုံအေျခခံဥပေဒကိုအသက္သြင္းရန္ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တဖက္သတ္
အဓမၼနည္းမ်ဳိးစုံသုံး၍ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ရွိရသည္။

၃။ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၁၀
ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ႏွင့္ရလာဒ္အား ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္သြားရန္ဤအစည္းအေ၀း
ႀကီးမွ သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီပိုကေရစီႏွင့္
တုိင္းရ္းသားအင္အားုမ်ားအားလုံး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္ႏုိင္သည့္
ႏုိင္င့ေရးဦးေဆာင္မႈတရပ္ကို မျဖစ္မေနထူေထာင္ေရးးမွာလည္း ယေန႔ ကာလ၏
အေရးတႀကီးလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဤအစည္းအေ၀းႀကီးမွ
ရႈျမင္သုံးသပ္ေတြ႕ရွိသည္။

၄။ ဇုိမီးအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္၏ (၂၂) နွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားတြင္
တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ဒီမုိကေရစီလမ္းျပလႈပ္ုရွားသူမ်ားေပါင္းစည္း၍ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ကေလးၿမိဳ႕
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကညာစာတမ္းအား၊ ဤအစည္းအေ၀းႀကီးမွ
အျပည့္အ၀ႀကိဳဆိုေထာက္ခံသည့္အျပင္၊ ေၾကညာစာတမ္းပါ
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဖၚေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္သေဘာတူညီသည္။
၅။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တုိ႕ကို အာမခ့သည့္စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ လုိက္သည့္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး၊
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ တုိ႔မွ
အဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ေပါင္းစည္းလ်က္ ႏုိင္ငံေရး အရတန္းတူရည္တူရွိ
ေသာျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္ကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လုိက္သည္။

၆။ ဤျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ
အမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရကို ဆက္လက္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဤျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုတာ၀န္ခံလ်က္
ပုိမုိထိေရာက္သည့္ အမ်ဳိးသားနိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္
ငန္းစဥ္မ်ားကို တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္းအေကာာင္အထည္ေဖၚသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

၇။ ဤျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အစုိးရ တရပ္ေပၚ
ထြန္းၿပီးလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရးအတြက္
မဆုတ္မနစ္ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ဳိး
သားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ားကို အာမခံသည့္ စစ္မွန္သည့္
နိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ၾက ရန္
ဤျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အေလးအနက္ေတာင္ဆုိပါေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ
၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၅) ရက္။

No comments:


View My Stats